ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛ

     1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ИВИГО“ ООД, гр. София, ул. бул. Никола Петков, 79, наричано по-долу за краткост НАЕМОДАТЕЛ , и клиентите, наричани по-долу НАЕМАТЕЛИ, на АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ.

      2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: „ИВИГО“ ООД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Карпузица, бул. Никола Петков, 79
  3. Данни за кореспонденция: office@ivigo.bg

С попълване на данните си и натискане на бутона “Резервирай“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

В цената са включени !

-Неограничен пробег.

-Застраховка  „ Гражданска отговорност“.

-Пътна такса – винетка за територията на BG.

-CDW застраховка – освобождаване от отговорност при щета до размера на депозита за съответния клас автомобил. Не важи при нанесени щети по гуми, джанти, шаси и интериор. Не важи при употреба на алкохол, наркотици и други упойващи вещества, както и при не спазване на ЗДП.

-VTW застраховка – освобождаване от отговорност при кражба до размера на депозита за съответния клас автомобил. Важи при предоставяне на документ за кражбата от Полицията и при задължително връщане на документите и ключовете на автомобила.

-ДДС 20%.

Изисквания към наемателя:

Наемателят е длъжен да представи валидни свидетелство за управление на МПС от минимум 3год. и син талон, документи за самоличност (лична карта, паспорт, кредитна карта).  Минималната възраст на наемателя – 23 години. Наематели под 23 год. заплащат  такса  „ Млад шофьор“ в размер 5 €/ден и двоен депозит.

Период на наема:

Минимален наемен период 24 часа. При връщане на автомобила след изтичане на договора без предупреждение, клиента се таксува както следва: до 1 час – безплатно; 1 ÷ 4 часа – половин наем  на ден; над 4 часа – цял наем.

Начин на плащане и депозит:

Плащането може да се извърши в брой, банков превод или кредитна карта VISA, MASTERCARD, MAESTRO, BORICA при наемането на автомобила, Наемателят е длъжен да остави депозит в брой или с кредитна карта издадена на негово име. Депозита е в размер от 150 ÷ 400 € в зависимост от класа автомобил. Целият депозит или част от него може да бъде задържан в случай на щети по ходовата част на автомобила, щети по гуми, аудиооборудване, замърсен и изгорен интериор.Наемателят дължи да заплати на Наемодателят всички такси за щети, глоби или фишове както и административна такса в размер на 36 Евро с вкл. 20% ДДС съгласно действащите към момента Общи условия за наем на автомобил.

Излизане в чужбина:

ИВИГО Рент А Кар предлага на своите клиенти възможността да посетят съседни държави с автомобил под наем. Това е възможно при предварителна заявка и одобрение. Начислява се допълнителна такса в зависимост от страната която ще бъде посетена, включваща издаване на Пълномощно за пътуване в чужбина и всички необходими документи за съответната страна. За всяка следваща страна клиента заплаща допълнителна такса в размер на 50% от таксата за първата страна. За повече информация се свържете с нас на посочените телефони.

Условия за анулиране/промяна на резервация:

Потвърдена резервация може да бъде отказана/променена до 72 часа преди началото на наемния период, без начисляване на такси. При отказ/промяна на резервация , по-малко от 72 часа преди началото на наемния период се начислява такса в размер на 20% от крайната наемна цена, но не по-малко от наемната цена на автомобила за 1 ден. Предплатена сума няма да бъде възтановявана в случай на неявяване на Наемателя.

Застраховка ” Пълно покритие”

Сключва се срещу допълнително заплащане по желание на клиента и включва:

* Гарантирано връщане на депозита.

* Заместващ автомобил при инцидент.

* Безплатна пътна помощ.

* Освобождаване от административна такса при инцидент.

Клас автомобил

На ден/ мах за периода

Икономичен

5 евро на ден/ мах 60 евро за периода

Мини

6 евро на ден/ мах 70 евро за периода

Компакт

6 евро на ден/ мах 70 евро за периода

Family

7 евро на ден/ мах 70 евро за периода

Ван/SUV

8 евро на ден/ мах 80 евро за периода

При заплащане на застраховка “Пълно покритие”  клиентът получава пълно освобождаване от отговорност само при представяне на протокол от КАТ, връщане на ключове и документи на автомобила и не важи при употреба на алкохол и други упойващи вещества. Закупуването на  “Пълно покритие” не покрива частични липси, загуба на части или аксесоари, гуми и джанти, както  и щети по интериора на автомобила.

Гориво:

Автомобилът се предоставя с пълен резервоар. При връщане на автомобила с непълен резервоар клиентът заплаща липсващото гориво на цена 2,5 €/литър и такса в размер на 10 €.

Доставка и връщане на автомобил:

От нашия офис или на посочен от клиента адрес в София , включително и летище София.

-понеделник ÷ петък от 08,30 ÷ 18,30 и за наемен период по голям от 3 дни – безплатно .

-национални празници,  уикенд, понеделник – петък от 18,30 ÷ 08,30 – прилага се такса 15 €, която е включена в цената за наем на автомобил.

Допълнителен шофьор:

Само вписани в договора за наем лица могат да управляват наетия автомобил. В случай, че допълнителен шофьор ще управлява нетия автомобил, наемателят трябва да уведоми в офиса на фирмата при започвана на наемния период. Прилага се такса от 2 €/ден, но не повече от 30 € за целия период.

Допълнително обурудване:

-Детско столче – безплатно.

-3G WiFi рутер – прилага се такса на ден.

-Навигациона система– прилага се такса на ден.

-(Ски) Багажник– прилага се такса на ден.

-Вериги за сняг– прилага се такса на ден.

-Велосипед– прилага се такса на ден.

Технически проблеми и пътни произшествия:

В случай на каквито и да е технически проблеми или пътни произшествия, клиента трябва да докладва незабавно на телефоните за контакт, вписани в договора за наем. В случай на пътно произшествие, клиента трябва да се обади в полицията и да вземе издаден от органите протокол. В случай на изгубени документи или ключове на автомобила, наемателят дължи глоба в размер на 100 € поотделно.

Застраховката на автомобила не покрива :

-щети по ходовата част на автомобила, гумите, картера, шумозаглушителната уредба, освен причинените щети в следствие на ПТП.

-управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или неправоспособно лице.

-използване на автомобила за състезателни цели.

-управление на наетия автомобил от клиента в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или силно упойващи вещества.

-ако клиентът не представи протокол от органите на реда за настъпило ПТП и/или за извършена кражба по или на автомобила.

-автомобила бъде откраднат заедно с регистрациония талон и/или ключовете.

Декларация за поверителност

Защита на личните данни съгласно Регламент ( EC ) 2016/679

“ИВИГО” ООД зачита неприкосновеността на личните данни на клиентите си и гарантира максималната им защита. Когато въвеждате лични данни ( електронен адрес, имена, дата на раждане и тел. номер) разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните Вие давате съгласието си за събиране , обработка и използването им с цел контакт и предоставяне на услуга която Вие сте поискали и потвърдили. Събиране, обработка и използване за каквито и да е други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време считано за бъдещ период. Личните данни с цел директен маркетинг се съхраняват до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни. Предаване на лични данни на трети страни не се извършва освен ако изрично не желаете това или когато сме длъжни да сторим това съгласно закона. Имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани в съотвествие с нормативните уредби. Достъп до личните Ви данни има единствено длъжностното лице определено за тази цел, което събира , обработва и съхранява вашите лични данни при условията на тази политика за поверителност основана на ЗЗЛД.

Информация за картови данни

“ИВИГО” ООД пази и защитава подадената информация за данни на кредитни карти. Сигурността при въвеждане и пренос на картови данни се осигурява чрез използване на SSL ( Secure Sockets Layer ) протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.

Безплатна регистрация

Като регистриран потребител на Ivigo можете да се възползвате от следните превилегии: